Денят на редките болести

Понастоящем ¬само 6% от редките заболявания имат одобрени лечения, като 69% от пациентите с редки заболявания получават само симптоматична грижа. Въпреки успеха на регламента за лекарствата сираци, достъпът до одобрени лечения остава предизвикателство. Необходим е систематичен подход и ангажимент към пациентите и техните представители на всички етапи от научноизследователската и развойната дейност и регулаторните процеси.
Нека бъдем съпричастни!

Споделяне:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Print
Новини

Подобни публикации

Какво представлява проекта JARDIN?

JARDIN е съвместно действие за подпомагане интегрирането на европейските референтни мрежи (ЕРМ) в системите на националното здравеопазване. Съвместните действия са механизъм за финансиране, чрез който

Станете член

Можем да постигнем повече, когато сме обединени!