Инициативи

Представители на пациентите от България в европейските застъпнически групи на Европейските референтни мрежи

Д-р Петя Стратиева Координатор на групата на европейските пациентски застъпници за ЕРМ от България ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА редки очни ЗАБОЛЯВАНИЯ (ERN-EYE) Сдружение Ретина България

Прочетете повече

Инициатива JARDIN

През 2023 г. организациите, членуващи в сдружение “Редки болести България” съвместно с пациентските застъпници от Европейските референтни мрежи от България, взеха участие в работни срещи

Прочетете повече

Сдружение “Редки болести България” съвместно с Медицински Университет – София и Фонд “Научни Изследвания” е сред участниците от страна на България в подаденото предложение за ERDERA – EUROPEAN RARE DISEASES RESEARCH ALLIANCE

От 2021 г. д-р Петя Стратиева заедно с проф. Иванка Димова от МУ – София са определени за представители на България в процеса по писане и

Прочетете повече

Станете член

Можем да постигнем повече, когато сме обединени!