Мисия, Визия, Ценности

кои сме ние?

Редки болести България

Мисията на Сдружение „Редки Болести България“ е да се застъпва за правата на хората живеещи с редки болести и техните семейства, чрез въвеждането на програми и политики закрилящи тяхното здраве и благосъстояние и да изгражда единна пациентска общност, готова да посрещне всяко предизвикателство.

Визията ни е за свят, в който изследователи и здравни специалисти, политици и публични институции, представителите на бизнеса и пациентската общност са обединили знания и усилия за подобряване на здравето на настоящите и бъдещите поколения на хората живеещи с редки болести.

Водим се от ценностите: партньорство, хуманност, прозрачност, активност, въздействие, доверие, професионализъм.