Стратегия

кои сме ние?

Нашата стратегия

Ясната стратегия с идентифицирани дейности – цели, целеви групи, резултати и ключови партньори е основният инструмент за работа на една организация. 

Участието и предаването на придобитите знания между членовете на екипа е ключово и ще бъде осигурено чрез насочване към подходящи и достъпни обучения за членовете с малко опит в сферата на ГО, чрез предаване на знанията в екипната работа, менторство и делегиране на отговорност.

Стратегията на сдружение „Редки болести България“ и основните стълбове, върху които нашата организация е построила целите и дейностите са:

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО: застъпничество за национални и европейски политики и регулации, отговарящи на нуждите на хората, живеещи с редки болести;

ОВЛАСТЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ: овластяване на пациенти чрез програми за обучения за придобиване на знания и умения за равностойно участие в качеството им на заинтересована страна в процесите по здравеопазване;

ПОДКРЕПА НА ПАЦИЕНТИ: подкрепа на пациентите с редки болести и техните семейства чрез предоставяне на информация, социална и психологическа помощ

Стратегическите цели на сдружението са:

Стратегическа цел №1

Национална и европейска регулация и политики за хората живеещи с редки болести.