Представители на пациентите от България в европейските застъпнически групи на Европейските референтни мрежи

Д-р Петя Стратиева

Координатор на групата на европейските пациентски застъпници за ЕРМ от България

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА редки очни ЗАБОЛЯВАНИЯ

(ERN-EYE)

Сдружение Ретина България

Petia.stratieva@retinabulgaria.bg

Наталия Григорова

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ERN-RND)

Българска Хънтингтън Асоциация

info@huntington.bg

Адв. Боряна Стоянова

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (EURO-NMD)

Национално Сдружение на Пациентите с Митохондриални Заболявания в България

info@mitobg.com

Наталия Маева

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ERN LUNG)

Сдружение „Българско Общество на Пациентите с Пулмонална Хипертония“ (БОППХ)

bgspph@gmail.com

Сузън Генова

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА НАСЛЕДСТВЕНИ МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

(MetabERN)

Фондация „Наталия“

suzan.m.genova@gmail.com

Николай Недялков

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА ИМУНОДЕФИЦИТ, АВТОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

(ERN RITA)

Асоциация на Пациентите с Автоимунни Заболявания (АПАЗ)

nikolay.nedyalkoff@gmail.com

Йоана Тодорова-Янакиева

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ERN EuroBloodNet)

Българско Сдружение Синдром на Мошковиц (ТТП)

office@ttp-bg.eu

Жана Ангелова

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА ЗА за черепно- лицеви аномалии и нарушения в УНГ областта (УШИ, НОС И ГЪРЛО)

(ERN CRANIO)

Асоциация Лицеви Аномалии

office@ala-bg.org

Споделяне:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Print
Инициативи

Подобни публикации

Какво представлява проекта JARDIN?

JARDIN е съвместно действие за подпомагане интегрирането на европейските референтни мрежи (ЕРМ) в системите на националното здравеопазване. Съвместните действия са механизъм за финансиране, чрез който

Станете член

Можем да постигнем повече, когато сме обединени!