Стартира проекта за интегриране на Европейските референтни мрежи в националните системи за здравеопазване (JARDIN)

На 22.02.2024 г. в залата на ректората на Медицински университет – София се проведе първата среща, която даде официален старт на проекта JARDIN (Joined Action ERN for Rare Diseases Integration in the National healthcare).

В срещата се включиха представители на експертни центрове по редки болести, функциониращи към МУ – София с ръководители Проф. Сабина Захариева, Проф. Ивайло Търнев, Акад. Иван Миланов и Проф. Иван Литвиненко. Специално участие взеха и Д-р Петя Стратиева, д.б.н., Председател на УС на Сдружение „Редки Болести България“ и Сдружение Ретина България, Координатор на мрежата на европейските пациентски застъпници от България, както и г-жа Йоана Тодорова-Янакиева, Председател на УС на „Българско Сдружение Синдром на Мошковиц“, пациентски застъпник към Европейската референтна мрежа по редки болести на кръвта.

Повече информация за срещата и проекта можете да намерите на официалната интернет страница на проекта – https://mu-sofia.bg/jardin/.

Споделяне:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Print
Новини

Подобни публикации

Какво представлява проекта JARDIN?

JARDIN е съвместно действие за подпомагане интегрирането на европейските референтни мрежи (ЕРМ) в системите на националното здравеопазване. Съвместните действия са механизъм за финансиране, чрез който

Ден на редките болести

Изследванията подобряват разбирането на специалистите за редките болести, което води до по-бързи диагнози, иновативни лечения и подобрено здравеопазване. Продължават да съществуват предизвикателства като недостатъчно финансиране,

Станете член

Можем да постигнем повече, когато сме обединени!