Призив за действие за хората, живеещи с редки болести

Днес, когато отбелязваме международния ден на хората с редки болести, сдружение „Редки Болести България“ изпрати Отворено писмо с призив за действие за хората, живеещи с редки
болести до Министър-председателя и Председателя на Народното събрание на Република България, призовавайки ги за действия в 9 приоритетни области на обществената политика.

Отвореното писмо можете да прочетете тук:

С Манифест „Действие за редките“ можете да се запознаете тук:

Споделяне:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Print
Новини

Подобни публикации

Какво представлява проекта JARDIN?

JARDIN е съвместно действие за подпомагане интегрирането на европейските референтни мрежи (ЕРМ) в системите на националното здравеопазване. Съвместните действия са механизъм за финансиране, чрез който

Ден на редките болести

Изследванията подобряват разбирането на специалистите за редките болести, което води до по-бързи диагнози, иновативни лечения и подобрено здравеопазване. Продължават да съществуват предизвикателства като недостатъчно финансиране,

Станете член

Можем да постигнем повече, когато сме обединени!