Застъпничество за европейските референтни мрежи за редки болести

През последните години пациентското застъпничество се утвърди като важна част от здравната система и се развива като дейност, която стимулира създаването на безопасно и съпричастно към нуждите на пациента здравно обслужване. Пациентските застъпници активно подпомагат пациентското участие в системата на здравеопазването и допринасят тя да бъде ориентирана към пациента.

В сферата на редките болести, ролята на пациентските застъпници е изключително важна за гарантирането на това, че политиците, представителите на изпълнителната и законодателната власт са наясно с предизвикателствата, пред които са изправени пациентите с редки болести и лицата, които се грижат за тях, от поставянето на диагноза до достъпа до лечение, проследяване на пациентите и осигуряване на поддържащо лечение и излекуване.

През последните години пациентското застъпничество се утвърди като важна част от здравната система и се развива като дейност, която стимулира създаването на безопасно и съпричастно към нуждите на пациента здравно обслужване. Пациентските застъпници активно подпомагат пациентското участие в системата на здравеопазването и допринасят тя да бъде ориентирана към пациента.

В сферата на редките болести, ролята на пациентските застъпници е изключително важна за гарантирането на това, че политиците, представителите на изпълнителната и законодателната власт са наясно с предизвикателствата, пред които са изправени пациентите с редки болести и лицата, които се грижат за тях, от поставянето на диагноза до достъпа до лечение, проследяване на пациентите и осигуряване на поддържащо лечение и излекуване.

КАКВА Е РОЛЯТА НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ЗАСТЪПНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ (ЕРМ)?

Те представляват интересите и нуждите на пациентската общност:

 • за да гарантират, че нуждите на хората, живеещи с редки болести са двигател на дейността на всяка ЕРМ.
 • за да защитават разнообразието от гледни точки на по-широката пациентска общност, относима към всяка ЕРМ, а на само на своето собствено заболяване.
 • за да работят със своите национални и европейски мрежи, като подпомагат двустранната комуникация между ЕРМ и пациентската общност.
 • за да работят в сътрудничество с лекарите с цел подкрепа за разработването на клинични практически указания/насоки и други инструменти за намиране на клинични решения и допринасят за дейности в областта на изследванията, образованието, информирането и повишаването на осведомеността.

Позицията на пациентския застъпник е доброволна и не включва никакво финансово възнаграждение. Застъпниците трябва да бъдат подкрепени от пациентска организация, базирана в европейска държава и да бъдат включени в работни групи на ЕРМ.

Области на Европейските референтни мрежи:

 1. ERN BOND: ERN за заболявания на костите
 2. ERN CRANIO: ERN за черепно- лицеви аномалии и нарушения в УНГ областта (уши, нос и гърло)
 3. Endo-ERN: ERN за ендокринни заболявания
 4. ERN EpiCARE: ERN за епилепсия
 5. ERKNet: ERN за бъбречни заболявания
 6. ERN-RND: ERN за неврологични заболявания
 7. ERNICA: ERN за наследствени и генетични аномалии
 8. ERN LUNG: ERN за респираторни заболявания
 9. ERN Skin: ERN за кожни заболявания
 10. ERN EURACAN: ERN за ракови заболявания при възрастните (солидни тумори)
 11. ERN EuroBloodNet: ERN за онкохематологични заболявания
 12. ERN eUROGEN: ERN за урогенитални заболявания
 13. ERN EURO-NMD: ERN за невромускулни заболявания
 14. ERN EYE: ERN за очни заболявания
 15. ERN GENTURIS: ERN за синдроми на генетична предразположеност към тумори
 16. ERN GUARD-HEART: ERN за сърдечни заболявания
 17. ERN ITHACA: ERN за вродени малформации и рядка интелектуална недостатъчност
 18. MetabERN: ERN за наследствени метаболитни нарушения
 19. ERN PaedCan: ERN за рак при деца
 20. ERN RARE-LIVER: ERN за хепатологични заболявания
 21. ERN ReCONNET: ERN за заболявания на съединителната тъкан и мускулно-скелетни заболявания
 22. ERN RITA: ERN за имунна недостатъчност, автовъзпалителни и автоимунни заболявания
 23. ERN TRANSPLANT-CHILD: ERN за условията и усложненията, свързани с трансплантацията на органи при децата
 24. VASCERN: ERN за редки мултисистемни съдови заболявания

Споделяне:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Print
Инициативи

Подобни публикации

Какво представлява проекта JARDIN?

JARDIN е съвместно действие за подпомагане интегрирането на европейските референтни мрежи (ЕРМ) в системите на националното здравеопазване. Съвместните действия са механизъм за финансиране, чрез който

Станете член

Можем да постигнем повече, когато сме обединени!