Ден на редките болести

Изследванията подобряват разбирането на специалистите за редките болести, което води до по-бързи диагнози, иновативни лечения и подобрено здравеопазване. Продължават да съществуват предизвикателства като недостатъчно финансиране, малки популации пациенти за проучвания и некоординирани регистри на пациенти, което води до забавяне на диагностиката и разработването на лечение. Насърчаваме дългосрочното трансгранично сътрудничество в изследванията на редките болести, с акцент върху регулаторната наука, съобразена с редките болести. Нека бъдем съпричастни!

Споделяне:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Print
Новини

Подобни публикации

Какво представлява проекта JARDIN?

JARDIN е съвместно действие за подпомагане интегрирането на европейските референтни мрежи (ЕРМ) в системите на националното здравеопазване. Съвместните действия са механизъм за финансиране, чрез който

Станете член

Можем да постигнем повече, когато сме обединени!